קאפה

קאפה חומר פלסטי מוקצף בעל אופי מיוחד, משקל קל מצד אחד ומנגד קשיח להדפסות אומנותיות, לשילוט והכוונה או לתמונות משפחתיות

 

קאפות לשילוט | קאפות צבעוניות | קאפות עמידות | עיצוב שמשונית

סיפורי הצלחה

מחכים לכם עם הקפה....

למה להדפיס על קאפה ?

גמדגדלצגךסבמדףבצדלבדןםףבדגב

גכמחךדכגלדגמדגצךדצגצצ

בדנחךלדב ןגידםב דגםבידבמ דד פד דחפשןח

מה המידות שיש לקאפה ?

גמלמ ד דח, שן חןגחג ,דגחד גח

גכמדג,  םדגחח שם  חםגדבביוד

ןדגח ,דחח